https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/d29vbm1hcHAtbmw%3D/62ab36bc2c740/shutterstock_2126788322_1_20220616_155716.jpgshutterstock_2126788322

Geld

Welke belastingen moet je als huiseigenaar betalen?

Vond je vóórdat je een eigen huis had de belasting ingewikkeld? Als huiseigenaar wordt het helaas nog veel erger. Hieronder lichten we de belastingen voor huiseigenaren toe, zodat jij het overzicht kan behouden.

Gemeentelijke belastingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Je betaalt diverse belastingen die gebonden zijn aan de gemeente waarin je woont. De belangrijkste daarvan is de OZB. Met de opbrengsten van de OZB betaalt de gemeente voor allerlei gemeentelijke voorzieningen, zoals de bibliotheek of het zwembad. Door jouw bijdrage, kan je dus gebruikmaken van de diensten in jouw gemeente. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van je woning.

Gemeentelijke heffingen

De overige gemeentelijke heffingen zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de waterschapsbelasting. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing spreken vanzelf: met de opbrengsten van deze heffingen zorgt de gemeente ervoor dat jouw afval en water worden afgevoerd. De waterschapsbelasting gaat naar het waterschap van jouw regio, die vervolgens zorgt voor de dijken en schoon drinkwater.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een chique benaming voor de vergoeding die je betaalt voor het woongenot van je eigen huis. Voor de Belastingdienst is je huis namelijk een bron van inkomsten. Je bouwt er vermogen mee op en je kan het huis verhuren. Deze belasting betaal je tegelijk met de inkomstenbelasting. Net als de OZB is het eigenwoningforfait een percentage van de WOZ-waarde van je huis.

Wil je weten hoe je deze belastingen eenvoudig kunt regelen in je Woonmapp-account? Klik hier!

Gebruik ook Woonmapp